ترجمه برگزیده تفسیر نمونه
43 بازدید
ناشر: دارجواد الائمه (ع) بیروت-لبنان
نقش: نویسنده
سال نشر: 1386
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 2
زبان : عربی